Kennismakingsgesprek
Een afspraak voor een kennismakingsgesprek bij u thuis is zo gemaakt. Als u wilt in gezelschap van een familielid of vertrouweling. Wij leggen uit wie wij zijn en wat wij doen. Ook willen wij u graag leren kennen en weten wat uw wensen en verwachtingen zijn. Ook t.a.v. uw gastvrouw/heer, leeftijd, geslacht. Vervolgens bepalen wij samen met u hoe wij u van dienst kunnen zijn.

Persoonlijk plan
Op basis van de met u gemaakte afspraken wordt door ons een gastvrouw of gastheer geselecteerd waarvan wij denken dat hij of zij goed bij u past. Hierna volgt een kennismakingsgesprek.
Als er een klik is, spreekt u samen met hem/of haar de tijden en frequentie af. U bepaalt zelf hoe vaak en wanneer wij bij u langskomen, maar er is wel een minimum aantal van 4 uur per maand wat we overeen moeten komen. Dit kan ook 1 uur per week zijn.

Afspraken
De met u gemaakte afspraken m.b.t. taken, tijden en tarief worden in een persoonlijk plan vastgelegd.

Kostenoverzicht
Elke maand krijgt u van ons een gespecificeerde factuur. In de specificatie staat precies wanneer en op welke tijden u van onze dienstverlening gebruik gemaakt heeft.

U kunt hiervoor niet Uw persoonsgebonden budget gebruikten.